Emissies BE

Emissies BE

Bij voeding met gasvormige brandstoffen geldt voor stookinstallaties, andere dan gasturbines, gasmotoren en dualfuelmotoren, het volgende :

Type inrichting

Type gas/totaal  nominaal thermisch ingangsvermogen in MW

Emissiegrenswaarden in mg/Nm3

stof

SO2

NOX

CO

bestaande installaties

aardgas ≥ 0,3 – 5 MW

50

35

150 (1)

250

aardgas > 5 – 50 MW

50

35

300 (1)

250

vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 50 MW

50

5

350 (1)

250

cokesovengas ≥ 0,3 – 50 MW

50

400

350 (1)

250

hoogovengas ≥ 0,3 – 50 MW

50

800

350 (1)

250

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 – 50 MW

50

35

350 (1)

250

biogas ≥ 0,3 – 5 MW

50

35

350 (1)

250

biogas > 5 – 50 MW

50

800

350 (1)

250

andere gassen ≥ 0,3 – 50 MW

50

35

350 (1)

250

nieuwe installaties waarvoor de eer- ste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 1996

aardgas ≥ 0,3 – 5 MW

5

35

150

100

aardgas > 5 – 50 MW

5

35

300

100

vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 5 MW

5

5

200

100

vloeibaar gemaakt gas > 5 – 50 MW

5

5

300

100

cokesovengas ≥ 0,3 – 5 MW

5

400

200

100

cokesovengas > 5 – 50 MW

5

400

300

100

hoogovengas ≥ 0,3 – 5 MW

10

800

200

100

hoogovengas > 5 – 50 MW

10

800

300

100

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 – 5 MW

50

35

200

100

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie > 5 – 50 MW

50

35

300

100

biogas ≥ 0,3 – 5 MW

5

35

200

100

biogas > 5 – 50 MW

5

200

300

100

andere gassen ≥ 0,3 – 5 MW

5

35

200

100

andere gassen > 5 – 50 MW

5

35

300

100

nieuwe installaties waarvoor de eer- ste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 1996 en vóór

1 januari 2005

aardgas ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

150

100

vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 50 MW

5

5

200

100

cokesovengas ≥ 0,3 – 50 MW

5

400

200

100

hoogovengas ≥ 0,3 – 50 MW

10

800

200

100

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 – 50 MW

50

35

200

100

biogas ≥ 0,3 – 5 MW

5

35

200

100

biogas > 5 – 50 MW

5

200

200

100

andere gassen ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

200

100

nieuwe installaties waarvoor de eer- ste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 en vóór

1 januari 2014

aardgas ≥ 0,3 – 5 MW

5

35

80 (2)

100

aardgas > 5 – 50 MW

5

35

150

100

vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 50 MW

5

5

200

100

cokesovengas ≥ 0,3 – 50 MW

5

400

200

100

hoogovengas ≥ 0,3 – 50 MW

10

200

200

100

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 – 50 MW

30

35

200

100

biogas ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

200

100

andere gassen ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

200

100

nieuwe installaties waarvoor de eer- ste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014

aardgas ≥ 0,3 – 20 MW

5

35

80

100

aardgas > 20 – 50 MW

5

35

100

100

vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 50 MW

5

5

200

100

cokesovengas ≥ 0,3 – 50 MW

5

400

200

100

hoogovengas ≥ 0,3 – 50 MW

10

200

200

100

industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 – 50 MW

30

35

200

100

biogas ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

200

100

andere gassen ≥ 0,3 – 50 MW

5

35

200

100

(1) Voor installaties met minder dan 100 bedrijfsuren per jaar geldt een emissiegrenswaarde voor NOX van 500 mg/Nm3.

(2) Voor nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend voor 1 januari 2010, geldt een emissiegrenswaarde voor NOX van 150 mg/Nm3.

Neem contact op

K.K. Brandertechniek

Industrieweg 24B
NL-5262GJ  Vught
Postbus 2234
NL-5260CE  Vught
Tel.: +31(0)73 656 45 46
Fax: +31(0)73 657 07 97
E-mail: info@kkbrandertechniek.nl