Emissies BE

Emissies België

 

Vlarem Artikel 5.43.2.11. 

Bij voeding met gasvormige brandstoffen geldt tot en met 31 december 2024 voor andere stookinstallaties dan gasturbines en stationaire motoren, die 500 of meer bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf zijn, het volgende: 

type inrichtingtype gas/totaal nominaal thermisch ingangsvermogen in MWemissiegrenswaarden in mg/Nm3
stofSO2NOXCO
bestaande installatiesaardgas ≥ 0,3 – 5 MW5035150250
aardgas > 5 MW5035300250
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW505350250
cokesovengas ≥ 0,3 MW50400350250
hoogovengas ≥ 0,3 MW50800350250
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW5035350250
biogas ≥ 0,3 – 5 MW5035350250
biogas > 5 MW50800350250
andere gassen ≥ 0,3 MW5035350250
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 1996aardgas ≥ 0,3 – 5 MW535150100
aardgas > 5 MW535300100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 5 MW55200100
vloeibaar gemaakt gas > 5 MW55300100
cokesovengas ≥ 0,3 – 5 MW5400200100
cokesovengas > 5 MW5400300100
hoogovengas ≥ 0,3 – 5 MW10800200100
hoogovengas > 5 MW10800300100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 – 5 MW5035200100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie > 5 MW5035300100
biogas ≥ 0,3 – 5 MW535200100
biogas > 5 MW5200300100
andere gassen ≥ 0,3 – 5 MW535200100
andere gassen > 5 MW535300100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 1996 en vóór 1 januari 2005aardgas ≥ 0,3 MW535150100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW55200100
cokesovengas ≥ 0,3 MW5400200100
hoogovengas ≥ 0,3 MW10800200100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW5035200100
biogas ≥ 0,3 – 5 MW535200100
biogas > 5 MW5200200100
andere gassen ≥ 0,3 MW535200100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2014aardgas ≥ 0,3 – 5 MW53580 (1)100
aardgas > 5 MW535150100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW55200100
cokesovengas ≥ 0,3 MW5400200100
hoogovengas ≥ 0,3 MW10200200100
industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 MW3035200100
biogas ≥ 0,3 MW535200100
andere gassen ≥ 0,3 MW535200100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014 en vóór 19 december 2017 en die vóór 20 december 2018 in dienst zijn genomenaardgas ≥ 0,3 – 20 MW53580100
aardgas > 20 MW535100100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW55200100
cokesovengas ≥ 0,3 MW5400200100
hoogovengas ≥ 0,3 MW10200200100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW3035200100
biogas ≥ 0,3 MW535200100
andere gassen ≥ 0,3 MW535200100
installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomenaardgas ≥ 0,3 MW53580100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW55200100
cokesovengas ≥ 0,3 MW5400200100
hoogovengas ≥ 0,3 MW10200200100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW3035200100
biogas ≥ 0,3 MW535200100
andere gassen ≥ 0,3 MW535200100

Neem contact op