Emissies BE

Emissies België

 

Vlarem Artikel 5.43.2.11. 

Bij voeding met gasvormige brandstoffen geldt tot en met 31 december 2024 voor andere stookinstallaties dan gasturbines en stationaire motoren, die 500 of meer bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf zijn, het volgende: 

type inrichting type gas/totaal nominaal thermisch ingangsvermogen in MW emissiegrenswaarden in mg/Nm3
stof SO2 NOX CO
bestaande installaties aardgas ≥ 0,3 – 5 MW 50 35 150 250
aardgas > 5 MW 50 35 300 250
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW 50 5 350 250
cokesovengas ≥ 0,3 MW 50 400 350 250
hoogovengas ≥ 0,3 MW 50 800 350 250
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW 50 35 350 250
biogas ≥ 0,3 – 5 MW 50 35 350 250
biogas > 5 MW 50 800 350 250
andere gassen ≥ 0,3 MW 50 35 350 250
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 1996 aardgas ≥ 0,3 – 5 MW 5 35 150 100
aardgas > 5 MW 5 35 300 100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 – 5 MW 5 5 200 100
vloeibaar gemaakt gas > 5 MW 5 5 300 100
cokesovengas ≥ 0,3 – 5 MW 5 400 200 100
cokesovengas > 5 MW 5 400 300 100
hoogovengas ≥ 0,3 – 5 MW 10 800 200 100
hoogovengas > 5 MW 10 800 300 100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 – 5 MW 50 35 200 100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie > 5 MW 50 35 300 100
biogas ≥ 0,3 – 5 MW 5 35 200 100
biogas > 5 MW 5 200 300 100
andere gassen ≥ 0,3 – 5 MW 5 35 200 100
andere gassen > 5 MW 5 35 300 100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 1996 en vóór 1 januari 2005 aardgas ≥ 0,3 MW 5 35 150 100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW 5 5 200 100
cokesovengas ≥ 0,3 MW 5 400 200 100
hoogovengas ≥ 0,3 MW 10 800 200 100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW 50 35 200 100
biogas ≥ 0,3 – 5 MW 5 35 200 100
biogas > 5 MW 5 200 200 100
andere gassen ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2014 aardgas ≥ 0,3 – 5 MW 5 35 80 (1) 100
aardgas > 5 MW 5 35 150 100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW 5 5 200 100
cokesovengas ≥ 0,3 MW 5 400 200 100
hoogovengas ≥ 0,3 MW 10 200 200 100
industriegas uit ijzer- en staalindus- trie ≥ 0,3 MW 30 35 200 100
biogas ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
andere gassen ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014 en vóór 19 december 2017 en die vóór 20 december 2018 in dienst zijn genomen aardgas ≥ 0,3 – 20 MW 5 35 80 100
aardgas > 20 MW 5 35 100 100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW 5 5 200 100
cokesovengas ≥ 0,3 MW 5 400 200 100
hoogovengas ≥ 0,3 MW 10 200 200 100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW 30 35 200 100
biogas ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
andere gassen ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomen aardgas ≥ 0,3 MW 5 35 80 100
vloeibaar gemaakt gas ≥ 0,3 MW 5 5 200 100
cokesovengas ≥ 0,3 MW 5 400 200 100
hoogovengas ≥ 0,3 MW 10 200 200 100
industriegas uit ijzer- en staalindustrie ≥ 0,3 MW 30 35 200 100
biogas ≥ 0,3 MW 5 35 200 100
andere gassen ≥ 0,3 MW 5 35 200 100

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
K.K. Brandertechniek B.V.